Τελευταία Νέα - Last News

Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2012

Ο Λόφος του Λυκαβηττού - Ο Λόφος του Λυκόφως!!!Ο Λόφος του Λυκαβηττού

     Ο Λόφος του Λυκαβηττού αποτελεί μια από τις χαρακτηριστικότερες εικόνες του αθηναϊκού τοπίου. Πρόκειται για έναν απότομο ασβεστολιθικό κωνικού σχήματος βράχου ύψους 277 μέτρων. Ο λόφος βρίσκεται Βορειοανατολικά της Ακροπόλεως. Στην κορυφή του Λυκαβηττού βρίσκεται η εκκλησία του Άι Γιώργη (που παλαιότερα είχε δώσει την ονομασία σε όλο τον λόφο), ενώ στην δυτική πλαγιά βρίσκεται το εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων, το οποίο κυριολεκτικά το έχει καταπιεί ο βράχος.


Εκκλησία Αγίου Γεωργίου, η οποία βρίσκεται στην κορυφή του Λόφου.

Εσωτερικό του Ναού των Αγίων Ισιδώρων.

  Πολυάριθμοι επισκέπτες ανεβαίνουν καθημερινά στον Λυκαβηττό, για να απολαύσουν τη θέα της πόλης, και να ζήσουν στιγμές χαλάρωσης σε αυτήν την μικρή όαση που βρίσκεται μέσα στο κέντρο της Αθήνας, και ο αριθμός τους αυξάνεται εντυπωσιακά τη θερινή περίοδο, όταν λειτουργεί το ανοιχτό θέατρο.


Ατενίζοντας αφή ψηλού την Αθήνα. 

  Ασφαλτοστρωμένοι περιφερειακοί δρόμοι οδηγούν στο θερινό θέατρο και επιτρέπουν την ανάβαση των οχημάτων έως το υπαίθριο πάρκινγκ, έξω από το θέατρο Λυκαβηττού, ενώ στη νότια πλευρά του λόφου το τελεφερίκ διευκολύνει την πρόσβαση στην κορυφή.


Χάρτης Διαδρομών

   Στη δυτική πλευρά είχαν κατασκευαστεί υπόγειες εγκαταστάσεις όπου στεγαζόταν το αρχηγείο της αντιαεροπορικής άμυνας κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο.  
   Σύμφωνα με σημαντική μερίδα γλωσσολόγων, η ονομασία του θεωρείται προελληνική. Ο Ησύχιος αναφέρει ότι παράγεται από την έκφραση λυκοβατίας δρυμός και προήλθε από τους πολλούς λύκους που υπήρχαν στην λοφοσειρά του Αγχεσμού, τα μετέπειτα Λυκοβούνια και σημερινά Τουρκοβούνια. Άλλοι πάλι ισχυρίζονται πώς παράγεται από το εις ην πρώτη βαίνει η λύκη , δηλαδή το λυκόφως.
   Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία η οποία είναι πλούσια από μύθους, η Θεά Αθηνά μετέβη στην Παλλήνη για να φέρει από εκεί έναν βράχο και να τον τοποθετήσει ως φρούριο μπροστά στην Ακρόπολη. Τη στιγμή, όμως που μετέφερε τον τεράστιο βράχο πληροφορήθηκε τη γέννηση του Ερεχθίωνα από την κόρη του Κέκροπα και ταράχθηκε τόσο πολύ από το νέο αυτό, ώστε της έπεσε ο βράχος στο μέρος που ακριβώς σχηματίστηκε ο λόφος του Λυκαβηττού.

Θεά Αθηνά

  Ο λόφος παλαιότερα ήταν άδενδρος και η σημερινή διαμόρφωσή του οφείλεται σε έργα ανάπλασης υπό την μελέτη  του Γερμανού αρχιτέκτονα, ζωγράφου, ερευνητή και λάτρη της αρχαιότητας Έρνεστ Τσίλλερ που ξεκίνησε το 1865 και τέλειωσε εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896. Καλύπτεται κατά κύριο λόγο από πυκνές δενδροσυστάδες  (χαρακτηριστικό της δημιουργηθείσας γερμανικής κηπευτικής παράδοσης) από βελανοειδή, όπως πεύκα και θαμνώδη όπως πικροδάφνες, δεντρολίβανα και μυρτιές, αλλά συναντώνται και άλλα είδη, όπως ελιές, ευκάλυπτοι, κυπαρίσσια και χαρουπιές. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον λόφο ζουν διάφορα είδη μικρών ζώων, όπως νυχτερίδες, χελώνες ξηράς, κουκουβάγιες, σπουργίτια, κοτσύφια κ.ά.

Έρνεστ Τσίλλερ


Δάσος Λυκαβηττού

Χελώνα στον Λόφο

Σπουργίτια στον Λόφο

  Λόγω του απόκρημνου σχήματός του, δεν έφερε ποτέ ιδιαίτερα ίχνη ανθρώπινης δραστηριότητας. Οι αρχαιότητες επάνω στον Λυκαβηττό περιορίζονται σε κάποια λατομεία και σε μια μεγάλη δεξαμενή στην περιοχή του Κολωνακίου (συνοικία Δεξαμενή), η εξωτερική είσοδος της οποίας σωζόταν έως τον 18ο αιώνα μ.Χ. Η δεξαμενή ανήκε στο Αδριάνειο υδραγωγείο που κατασκευάστηκε τον 2ο αιώνα μ.Χ.

Δεξαμενή -     -     -     -     -     -     -     -
The Lycabettus HillThe Lycabettus Hill

  The Lycabettus Hill is one of the icons of the Athenian landscape impact. This is a steep limestone rock shaped with tapered height of 277 meters. The Hill is located north-east of the Acropolis. On top of Lycabettus Hill is the Church of Saint George (formerly had given the name around the Hill), while the Western side is the Church of St. Isidwrwn, which literally has swallowed the rock.

Saint George's Church, which is located at the top of the Hill.

Interior of the Church of the Holy Isidwrwn.

  Numerous visitors climb daily to Lycabettus Hill to enjoy the view of the city, and live moments of relaxation in this little oasis located in the center of Athens, and their number is increasing dramatically in the summer, when does the open theater.


Watching from above Athens.

  Regional asphalted roads lead in summer theatre and allow the vehicle to climb the outdoor parking, outside the Lycabettus Theatre, while on the southern side of the Hill ski lift facilitates access to the top.


Map of Routes

 On the West side were built underground installations housing the air defence headquarters during the second world war.
  According to a significant portion of linguists, the name is considered a pre-Hellenic. The Hesychius mentions that is produced by the expression lykobatias Park and came from many wolves that existed in all of Agchesmoy, later Lykoboynia and current Range. Others again say how produced by «εις ην πρώτη βαίνει η λύκη» (eis in prwth vainei h lykh) i.e. the twilight.
  According to Greek mythology, which is full of legends, the goddess Athena visited Pallini to bring out there a rock and the place as a fortress in front of the Acropolis. But the moment that ferried the huge rock was informed of the birth of Erechthiwna from the daughter of Cecrops and Mr so much from this new, so dropped the rock in place that just formed the Lycabettus Hill.

Goddess Athena

  The Hill was formerly without trees and the current configuration due to redevelopment works in the study of German architect, painter, researcher and lover of antiquity Ernest Ziller was launched in 1865 and finished ahead of the Olympic Games of 1896. Is covered predominantly by dense clusters of trees (typical of German Horticultural tradition creation) by belanoeidi, such as pines and bushy like oleanders, Rosemary and Myrtle, but meet other species such as eucalyptus trees, cypresses, olive trees and carob trees. It is worth noting that in Hill live different species of small animals, such as bats, turtles, owls, sparrows, Blackbirds, etc.

Ernest Ziller

Lycabettus Hill Forest

Turtle on the Hill

Sparrows on the Hill

  Because of the steep shape, especially not ever bore traces of human activity. The Antiquities on the Lycabettus Hill are limited in some quarries and into a large reservoir in kolonaki (quarter tank), exterior entrance which survived until the 18th century a.d. the tank belonged to the aqueduct Was constructed in the 2nd century a.d.

Tank