Τελευταία Νέα - Last News

Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013

Ανακοίνωση

  Ανακοινώνουμε ότι αποσύρουμε προσωρινά τις αναρτήσεις με τίτλους : Πανίδα του Λόφου και Χλωρίδα του Λόφου, για να προβούμε σε καλύτερη επεξεργασία, ώστε να εμπλουτιστούν με περισσότερες πληροφορίες αλλά και με την προσθήκη φωτογραφιών.Και φυσικά θα μεταφραστούν και στα αγγλικά για τους τουρίστες της πόλη των Αθηνών, που θέλουν να επισκεφτούν τον λόφο μας και δεν γνωρίζουν ελληνικά.
  Τέλος, θα είναι έτοιμες σε μία εβδομάδα από τώρα και θα αναρτηθούν και πάλι δημοσίως στο blog μας επιτυχώς.


Αναμένεται λοιπόν!!!

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Announcement

  Announce that temporarily removed the posts with titles: Fauna and flora of the Hill Hill, to make a better edited, so enriched with more information but also by adding photos and of course will be translated in English for tourists in the city of Athens, wanting to visit the Hill and do not know Greek.
  Finally, it will be ready in one week from now will be posted again publicly on our blog successfully.


Expected well!!!