Τελευταία Νέα - Last News

Κυριακή, 7 Ιουλίου 2013

Χειμερινός Λυκαβηττός

  Αρχείο παλαιών φωτογραφιών, αλλά και σημερινών, που δείχνουν τον λόφο του Λυκαβηττού χιονισμένο και είναι τραβηγμένες από το 1927 έως σήμερα.
  Επίσης, οι περισσότερες φωτογραφίες είναι από το ψηφιακό αρχείο της πρώην (δυστυχώς) ΕΡΤ.

Συννεφιασμένη Αθήνα από την κορυφή του Λυκαβηττού

Χιονισμένη κορυφή του Λυκαβηττού 

Χιονισμένος Λυκαβηττός 1927 - Αρχείο της ΕΡΤ

Χιονισμένος Λυκαβηττός 1939 - Αρχείο της ΕΡΤ 

Χιονισμένη θέα της Αθήνας από τον Λυκαβηττό - Αρχείο της ΕΡΤ

Συννεφιασμένος Λυκαβηττός

Χιονισμένος Λυκαβηττός 1929 - Αρχείο της ΕΡΤ

Κοπέλες παίζουν στην χιονισμένη σκεπή τους. Από πίσω φαίνεται ο
 λόφος του Λυκαβηττού - Αρχείο της ΕΡΤ

Συνοικία Νεάπολης 1940 - 1941, μία εκ των συνοικιών του Λυκαβηττού

Χιονισμένη Ακρόπολη από τον επίσης χιονισμένο Λυκαβηττό

Χιονισμένο μονοπάτι στον λόφο του Λυκαβηττού το Γενάρη του 2002

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Winter Lycabettus Hill

  Archive old photos, but also current, indicating the snowy Hill and are pulled from 1927 to today
  Also, most photos are from the digital archive of the former (unfortunately) ERT.

Cloudy Athens from the top of Lycabettus Hill

Snowy top of Lycabettus Hill

Snowy Lycabettus Hill 1927 - Archive of ERT

Snowy Lycabettus Hill 1939 - Archive of ERT 

Snowy view from Lycabettus Hill - Archive of ERT

Cloudy Lycabettus

Snowy Lycabettus Hill 1929 - Archive of ERT

Girls play on the snowy roof. From behind
the Hill of Lycabetus Hill - Archive of ERT

District of Neapolis 1940-1941, one of the districts of Lycabettus Hill 

Snowy Acropolis of snowy Lycabettus Hill

Snowy path in Lycabettus Hill January 2002