Τελευταία Νέα - Last News

Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014

ΙΣΤΟΡΙΑ - Αυθαίρετο στον Λυκαβηττό και η Μικρά Ασία!!!

   Ένα Ιστορικό Ντοκουμέντο που χρονολογείται στα μέσα της δεκαετίας του '20.
   Μόλις ένα χρόνο  μετά την Μικρασιατική Καταστροφή, η Συνθήκη της Λωζάνης έρχεται κι επισφραγίζει το «Τέλος» της Μεγάλης Ιδέας.
   Η Συνθήκη αυτή ήταν Συνθήκη Ειρήνης που έθεσε τα όρια της σύγχρονης Τουρκίας. Υπογράφηκε στη Λωζάνη της Ελβετίας στις 24 Ιουλίου 1923 από την Ελλάδα, την Τουρκία και τις άλλες χώρες που πολέμησαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και την Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-1922) και συμμετείχαν στην Συνθήκη των Σεβρών συμπεριλαμβανομένης και της ΕΣΣΔ (που δεν συμμετείχε στην προηγούμενη συνθήκη).
   Με ξεχωριστή συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αποφασίστηκε η υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών από τις δύο χώρες και η αποστρατικοποίηση κάποιων νησιών του Αιγαίου.
   Η ανταλλαγή μειονοτήτων που πραγματοποιήθηκε προκάλεσε μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών. Μετακινήθηκαν από τη Μικρά Ασία στην Ελλάδα 1.650.000 Τούρκοι υπήκοοι, χριστιανικού θρησκεύματος και από την Ελλάδα στην Τουρκία 670.000 Έλληνες υπήκοοι, μουσουλμανικού θρησκεύματος.
   Στην παραπάνω εικόνα, λοιπόν, αντικρίζεται ένα αυθαίρετο κτίσμα στον Λόφο του Λυκαβηττού. Οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, μην έχοντας "ποῦ  τὴν κεφαλὴν κλῖναι", αναγκάστηκαν να δημιουργήσουν προσωρινά καταλύματα για να στεγάσουν τις απελπισμένες και πονεμένες οικογένειες τους.
   Αυτό που αντικρίζεται στην εικόνα, είναι ένα δείγμα αυτής της καταστάσεως στην οποία βρισκόταν η Προσφυγική Ελλάδα του '20.


-     -     -     -     -     -     -     -     -     -


History - Arbitrary on Lycabettus Hill and Little Asia!!!

   A historical Document dating back to the mid-20s.
   Just a year after the catastrophe, the Treaty of Lausanne also comes sealed the "end" of the great idea.
   This Treaty was a peace treaty which set the boundaries of modern Turkey. Signed in Lausanne of Switzerland on 24 July 1923 by Greece, Turkey and the other countries that fought in the first World War and the Asia minor campaign (1919-1922) and participated in the Treaty of Sèvres including USSR (who was not involved in the previous Treaty).
   By separate agreement between Greece and Turkey decided the compulsory exchange of populations of the two countries and the demilitarization of the Aegean Islands.
   The exchange of minorities held caused major population movements. Moved from Asia minor to Greece 1.650.000 Turkish citizens, the Christian religion and from Greece to Turkey 670,000 Greek nationals, Muslim religion.
   In the picture above, well, covered an arbitrary building on the Hill. The refugees of Asia minor, not having home, were forced to build temporary accommodation to house the desperate and ponemenes families. What we covered in the picture is a sample of this situation in Greece was the novel 20s.