Τελευταία Νέα - Last News

Κυριακή, 9 Ιουνίου 2013

Ανακοίνωση

  Στην προσπάθειά μας να βελτιώσουμε το blog μας, ως προς τις πληροφορίες που παρέχει στους επισκέπτες του και να το καταστήσουμε ως ένα διαδικτυακό ταξιδιωτικό οδηγό του λόφου μας, αλλά και της γύρω περιοχής του, δημιουργούμε άλλες τέσσερις ενότητες, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τα καταστήματα, τις καφετέριες, τα bar - club, τα εστιατόρια, τις τράπεζες, τα ταχυδρομεία, κλινικές και γενικά τις υπηρεσίες που προσφέρονται στις συνοικίες που βρίσκονται γύρω από τον λόφο του Λυκαβηττού.
  Η πρώτη ενότητα θα ονομάζεται Εστίαση και θα περιέχει όλα τα εστιατόρια της περιοχής, με χρήσιμες πληροφορίες όσον αναφορά για το είδος της κουζίνας του κάθε εστιατορίου, τις τιμές, αλλά και τις απόψεις πελατών που έφαγαν εκεί.
  Η δεύτερη ενότητα θα ονομάζεται Κοσμική Ζωή, η οποία θα περιέχει όλες τις καφετέριες, τα Bar και τα Club της περιοχής, με διάφορες χρήσιμες πληροφορίες.
 Η τρίτη ενότητα, θα ονομάζεται Λυκαβηττιότικη  Αγορά, η οποία θα περιέχει όλα τα καταστήματα κάθε είδους, με χρήσιμες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζεται για το καθένα.
  Η τέταρτη ενότητα, θα ονομάζεται Υπηρεσίες, η οποία θα περιλαμβάνει τράπεζες, ταχυδρομεία και ότι άλλο μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες στους τουρίστες που έρχονται από άλλες χώρες, αλλά και τους τουρίστες άλλων περιοχών της Ελλάδας μας.
  Εν κατά κλείδι, θέλουμε να πούμε, ότι αυτές οι τέσσερις παραπάνω ενότητες θα εμπλουτίζονται συνέχεια, αλλά θα είναι σε ένα βαθμό έτοιμες το επερχόμενο φθινόπωρο. Επίσης αναμένετε περισσότερες ενότητες, αφιερώματα, αλλά το κυριότερο το διαδικτυακό ραδιόφωνο που θα μπορείτε να το ακούτε από το blog μας, το οποίο θα στελεχωθεί με κατοίκους της γύρω περιοχής.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Announcement

 In our effort to improve our blog, as to the information provided by our visitors and to make it as an online travel guide of our Hill, and the surrounding area, creating four other modules, which will include shops, cafes, bar-club, restaurants, banks, post offices, clinics and general services offered at neighborhoods located around the Hill.
  The first section will be called focus and will contain all the restaurants of the area, with useful information regarding the type of cuisine of each restaurant, the prices, but also the views of customers who ate there. 
  The second section will be called worldly life, which will contain all the cafes, bars and Clubs of the area, with several useful information.
   The third section, it's called Lykabittiotiki, which will contain all the shops of every kind, with useful information you need to know about each. 
  The fourth section, it's called services, which would include banks, post offices, and that another may offer services to tourists who come from other countries, but also tourists from other regions of Greece. 
  Finally, we want to say, that these four sections will be enriched continue above, but it is to some extent ready the upcoming autumn. Also expect more sections, specials, but most importantly the Internet radio you can listen to from our blog, which will be staffed by residents of the surrounding area.